Skontaktuj się z nami

602 751 351(22) 404 05 02

Wolontariat w Indiach

Wolontariat w Indiach

                     

 

Rozwój społeczny

 

Wolontariusze uczą w szkołach państwowych i publicznych. IECE angażuje także wolontariuszy do aktywnego uczestnictwa w nieformalnych programach edukacyjnych tj., nauczanie indywidualne, nauczanie w domach, przyczyniając się tym do rozszerzenia zasięgu inicjatyw edukacyjnych. Partnerzy IECE razem z przedstawicielami szkół rządowych, lokalnych społeczności oraz przedstawicielami środowiska akademickiego, dążą do tego, aby uruchomić nieformalny program edukacyjny obejmujący edukację dzieci imigrantów, dzieci mieszkających na obszarach slumsów, ulicy i dzieci, które zostały wyrzucone ze szkół, bądź uczą się znacznie wolniej niż ich rówieśnicy.

Zadania wolontariuszy:

- Praca z dziećmi w wieku od 6 do 12 lat i powyżej. Wolontariusz uczy następujących przedmiotów: angielskiego, geografii, matematyki, sztuki, muzyki, sportu w zależności od swoich zainteresowań i umiejętności.

- Tematy zajęć i ich zagadnienia są dość proste, jednak trzeba je przygotować w taki sposób, aby zainteresować dzieci i włączyć je w aktywne uczestnictwo w zajęciach. Doświadczony  zespół IECE pomoże Ci przygotować się do zajęć!

- Oprócz zajęć formalnych będziesz zaangażowany także w przygotowywanie akademii, występów swoich podopiecznych

- Spotkania z rodzicami i motywowanie ich do wspierania edukacji swoich dzieci.

 

Street Children Projects

 

Wolontariusze będą podejmować nieformalne zajęcia edukacyjne z dziećmi, grać w gry, będą prowadzić różne zajęcia artystyczne takie jak rysunek, malarstwo.  Zadaniem wolontariuszy będzie stworzenia przyjaznego środowiska, które da dzieciom mieszkającym na ulicy możliwość poznania niewinności dzieciństwa.

Zadania wolontariuszy:

- Nauka podstawowy nawyków tj. czystość, higiena, zwroty grzecznościowe a także uświadamianie dzieci o znaczeniu edukacji w ich życiu

- Pomoc w doskonaleniu umiejętności, które pozwolą im w przyszłości mieć godziwe zarobki

- Nauka angielskiego, geografii, matematyki, obsługi komputera. Ta podstawa edukacyjna pomoże im poszerzyć swoje horyzonty

- Wolontariusze mogą planować zabawy dla dzieci, wycieczki edukacyjne do zoo, muzeów i wielu innych intersujących miejsc.

- Najważniejszy aspekt wolontariatu z dziećmi ulicy będzie ofiarowanie im swojej miłości, opieki i troski. Większość dzieci doświadczyło wielu nadużyć i molestowania, a dzięki miłości i trosce jaką okażą im wolontariusze będą budować pewność siebie.

 

Pomoc w sierocińcu

 

Pomoc wolontariuszy w domach dziecka jest bardzo cenna zarówno dla pracowników jak i dzieci w nich przebywających. Najważniejsze zadanie to budowanie środowiska miłości, opieki i troski, które w domach dziecka jest bardzo ciężkie do stworzenia.

Zadania wolontariuszy:

- Pomoc dzieciom w ich codziennych obowiązkach, odrabianie z nimi zadań domowych, a także zapoznanie z podstawowymi zasadami dobrego wychowania oraz higieny.

- Prowadzenie zajęć „ nauka poprzez zabawę”

- Budowanie pewności siebie u dzieci poprzez okazywanie im uwagi, troski i miłości

- Pomoc pracownikom w codziennych wyprawkach dzieci do szkoły i w pracach administracyjny

 

Child Care volunteer Project

 

Często starsze rodzeństwo nie może skończyć szkoły, ponieważ musi opiekować się swoją rodziną, dlatego tak wielkie znaczenia mają centra opieki nad dziećmi.

Zadania wolontariuszy:

- Zapewnienie maksymalnej uwagi dzieciom, budowanie ich świadomości społecznej

- Opieka nad dziećmi codziennie przyjeżdżającymi do centrum

- Przygotowywanie posiłków i karmienie dzieci przy pomocy lokalnego pracownika

- Odwiedzanie kobiet w ciąży i noworodków, przypominanie im o regularnych badaniach i szczepieniach

- Tworzenie kolorowego i przyjemnego środowiska dla dzieci, wymyślanie zabaw, opowiadanie bajek

- Nauka angielskiego alfabetu, piosenek i rymowanek

 

Równouprawnienie kobiet

 

Począwszy od urodzenia, dziewczynki nie otrzymują tyle opieki, uwagi i zaangażowania rodziców jak chłopcy. Bardzo niewiele kobiet uczęszcza do szkoły z braku świadomości edukacji, nierówności płci a także z poczucia obowiązku zajmowania się pracami domowymi.

Zadania wolontariusza:

- Nauka języka angielskiego i podstaw obsługi komputera dorastających dziewcząt

- Prowadzenie programów rozwoju osobistego dorastających dziewcząt

-  Wizyty w domach i zachęcanie kobiet do rozwoju osobistego

 

Medycyna i opieka zdrowotna

 

Prawo do ochrony zdrowia to nie tylko dostęp do opieki zdrowotnej i szpitali, ale rozciąga się dalej i obejmuje szeroki zakres czynników, takich jak bezpieczeństwo wody pitnej, żywności, a także odpowiednie warunki sanitarne i edukacja w zakresie ochrony zdrowia.

Wolontariusze pomagają w codziennych zadaniach lekarzom i personelowi pielęgniarskiemu w lokalnej przychodni zdrowia i rozpowszechniają wiedzę na temat różnych chorób w nieformalnych ośrodkach edukacyjnych i lokalnych szkołach.            

Zadania wolontariuszy:

- Wolontariusze są zaangażowani w budowanie świadomości o zdrowiu, które odbywają się na obszarach slumsów i społeczności ubogich. Wolontariusze biorą aktywny udział w rozpowszechnianiu informacji związanych z odżywianiem, śmiertelnych chorób i usług zdrowotnych dostępnych w miejscowym ośrodku zdrowia, a także edukują członków społeczności o właściwej higieny, zaburzenia niedoboru jodu i zdrowych praktyk życia .

- Pomoc w obozach zdrowotnych, rozdawanie leków, udzielanie wskazówek pacjentom na temat zdrowia, żywienia i warunków sanitarnych. Wolontariusze mogą zajmować się również leczeniem drobnych urazów, ran oraz dokumentacją pacjentów.

- Pomoc lekarzom w ich codziennej pracy.

 

HIV/ AIDs Prevention and Care

 

Wolontariusze tego projektu będą cennym pomocnikiem dla pracowników społecznych, lokalnych grup pomocy i klinik działających w zapobieganiu choroby i opieki osób zakażonych HIV.

Zadania wolontariuszy:

- Uświadamianie społeczności ubogich i zamieszkującej slumsy o zagrożeniach zarażeniem wirusem HIV

- Prowadzenie działań doradczych i programów szkoleniowych

- Przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych

- Pomoc operacyjna organizacji lokalnych: pisanie raportów, aktualizowanie baz danych.

 

Mentally challenged Children Project

 

Wolontariusze okazują wielką pomoc, dając swój czas, energię, cierpliwość, miłość i opiekę dzieciom, które rozwijają się wolniej, bądź mają zaburzenia psychiczne. Wolontariusz jest w stanie zobaczyć poprawę u swoich podopiecznych w dość krótkim czasie.  

Zadania:

- Wolontariusze są zobowiązani do poświęcania indywidualne uwagi dzieciom, ucząc ich umiejętności życiowych i pomaganie im wykonywać podstawowe czynności codzienne.

- Pomoc w wypełnieniu zadania nauczycieli.

- Organizacja nauki, rozrywki i wycieczek terenowych dla dzieci

- Odwiedzanie domów podopiecznych i uświadamiania rodziców o ich specjalnych potrzebach. Pomaganie dzieciom budować pewność siebie, utrzymując cierpliwość i uczyć je robić rzeczy na własną rękę.

 

Immigrant Community projects

 

Istnieje ogromna potrzeba wprowadzenia prac rozwojowych wśród tych społeczności. Społeczności imigrantów potrzebują pomocy w zakresie edukacji, opieki nad dziećmi, opieki zdrowotnej, świadomości przed śmiertelnymi chorobami. Wolontariusze mogą pracować w nieformalnych szkołach, przychodniach zdrowia lub prowadzić zajęcia dla grup.  

Zadania wolontariuszy:

- Wolontariusze mogą planować zabawy dla dzieci, wycieczki edukacyjne do zoo, muzeów i wielu innych intersujących miejsc.

- Nauka angielskiego, geografii, matematyki, obsługi komputera. Ta podstawa edukacyjna pomoże im poszerzyć swoje horyzonty.

- Tworzenie kolorowego i przyjemnego środowiska dla dzieci, wymyślanie zabaw, opowiadanie bajek.

- Wolontariusze biorą aktywny udział w rozpowszechnianiu informacji związanych z odżywianiem, chorobami zakaźnymi  oraz informują o usług zdrowotnych dostępnych w miejscowym ośrodku zdrowi. Obowiązkiem wolontariusza jest także edukowanie członków społeczeństwa o właściwej higienie i zdrowych praktykach życia.

 

Construction and Renovation Projects

 

W zależności od potrzeb i możliwości zasobów, zachęcamy członków społeczności aby wraz z wolontariuszami budowali obiekty użyteczności publicznej, tworząc dzieciom warunki i środowisko do nauki.  Dzieci są przyciągane do kolorowych miejsc, które mają zwierzęta , ptaki i różne postaci z kreskówek narysowane na ścianach. Lubią chodzić do szkoły, kiedy wiedzą, że będą mogły się bawić i uprawiać sporty.

Zadania wolontariuszy:

- Utrzymywanie ośrodków zdrowia, pomieszczeń społecznych

- Malowanie i upiększanie szkół oraz ośrodków opieki nad dziećmi

- Budowanie boisk i innych obiektów sportowych

- Budowanie krzeseł, ławek, stolików dla szkół

 

Volunteer Program Fee:

For locations: Jaipur, Bikaner & Bagru (Rural Rajasthan)

2 week price: Euro 650

3 week price: Euro 725

4 week price: Euro 800

Weekly Extension Cost:  Euro 150

For locations: Delhi, Goa & Mclodganj (Himachal Pradesh)

2 week price: Euro 685

3 week price: Euro 810

4 week price: Euro 925

Weekly Extension Cost:  Euro 160Aby dowiedzieć się więcej o wolontriacie skontaktuj się z jednym z konsultantów Elab na info@elab.edu.pl, lub wypełnij formularz kontaktowy.