Skontaktuj się z nami

602 751 351(22) 404 05 02

Przygotowanie do egzaminów SAT

Egzaminy SAT

SAT to pisemny egzamin wymagany, aby podjąć studia I stopnia prawie we wszystkich uczelniach wyższych USA. Składa się on z 3 cześci: czytania ze zrozumieniem, matematyki i pisania. Cały test trwa 3 godziny 45 minut. Mozna również zdać dodatkowe SATy z innych przedmiotów, np. historia, fizyka.

Część główna amerykańskiej matury (SAT 1) sprawdza 3 obszary tematyczne:

  • poziom wiedzy matematycznej (mathematics) – wymaga znajomości zagadnień matematycznych w zakresie podstawowym.
  • poziom wiedzy językowej i umiejętności pisemnej (writing) – wymaga napisania wypracowania w ciągu 25 minut
  •  poziom słownictwa oraz umiejętności logicznego wnioskowania (critical reading) – wymaga czytania długich tekstów ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania dotyczące sensu oraz słownictwa w tekście

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania na części głównej SAT to 2400 punktów. Minimalny wynik potrzebny do efektywnej aplikacji na najlepsze amerykańskie uniwersytety to minimum 1800-2000 punktów.
Podczas procesu aplikacji do Stanów Zjednoczonych naszym partnerem jest firma GlobalEdu, która organizuje 3 rodzaje kursów przygotowujących do zdania egzaminów SAT.

O GLOBAL EDU: 

global

„Polacy coraz częściej otwierają się na świat. Chętniej podróżują, studiują i pracują za granicą. To właśnie z pasji do wyjazdów i edukacji zagranicznej powstało GlobalEdu. Naszym celem jest pomoc młodym ludziom w spełnianiu swoich marzeń związanych z wyjazdami zagranicznymi. Chcemy pomóc tym, których największym pragnieniem jest zdobycie niepowtarzalnej szansy rozwoju i poszerzenie swoich horyzontów.

Mamy przyjemność pracować z wyjątkowymi młodymi ludźmi. Nasi podopieczni aplikują na tak prestiżowe uczelnie jak Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT), NYU czy UCLA. Kursanci z sukcesem zdają wymagane egzaminy, m.in. amerykańską maturę SAT, a studenci otrzymują oferty pracy i wolontariatów zagranicą. Codziennie nasz zespół stara się dawać młodym ludziom szansę na lepszą przyszłość. Edukacyjną i zawodową.”

KURSY SAT:

SAT Classic Course
Kursy organizowane przez cały rok szkolny, w trybie 40 godzin lekcyjnych, podzielonych na 4 spotkania; wzorem szkół berlińskich – prowadzone w soboty, aby móc połączyć kurs z nauką.

SAT Summer Intensive
Kursy organizowane w trakcie letnich wakacji w różnych lokalizacjacjach w trybie 40 godzin lekcyjnych, prowadzone intensywnie w programie kilkudniowym, w ciągu jednego tygodnia.

SAT Winter Intensive
Kursy organizowane w trakcie ferii zimowych w różnych lokalizacjach, w trybie 40 godzin lekcyjnych, prowadzone intensywnie w programie kilkudniowym, w ciągu jednego tygodnia.

SAT odbywa się w 3 miastach Polski: Warszawie, Krakowie i Gdańsku, i kosztuje $88.50 USD.