Skontaktuj się z nami

602 751 351(22) 404 05 02

Appleby College

Appleby College

Appleby College oferuje unikalny program nauczania. Szeroki zakres wymaganych komponentów zapewnia studentom naukę pełną wyzwań i możliwość zdobycia szerokiej wiedzy, umiejętności i wartości. Plan: przygotowanie do uczelni i życia. Cechą charakterystyczną edukacji Appleby jest obowiązkowy udział w każdym z jej podstawowych elementów programowych.

Appleby College rozwija młodych mężczyzn i młode kobiety, przygotowuje do rozpoczęcia nauki na uniwersytecie, zmian społecznych, uczy odpowiedzialności i  zaangażowania oraz przywództwa w swoich społecznościach lokalnych, krajowych i światowych.

Program koncentruje się na:

- umiejętności krytycznego myślenia

- rozwoju indywidualnego potencjału każdego studenta

- samodyscypliny, szacunku, odpowiedzialności

- rozwoju duchowym i moralnym

- nauce zasad demokracji

- rozwoju świadomości ekologicznej

- tworzeniu doświadczeń wzmacniających zdolności przywódcze

 

Celem szkoły jest rozwijanie wśród studentów ciekawości intelektualnej, zaszczepienie zamiłowania do nauki i promowania dążenia do doskonałości we wszystkich przedsięwzięciu.  Zapewnienie dostępu do badań naukowych, urządzeń, wykładowców i pracowników.

Aby uzyskać więcej informacji lub umówić się na spotkanie, skontaktuj się z naszymi indywidualnymi konsultantami porzez formularz, telefon lub maila na info@elab.edu.pl